Programmering i skolan

Hej, jag heter Marcus Andersson, jag läser grundlärarprogrammet (åk 4-6) vid Högskolan i Gävle. Jag håller på att skriva mitt examensarbete, som handlar om programmering i skolan, eller mer specifikt lärares syn på programmering i skolan. Jag är tacksam ifall du vill svara på denna enkät, då ditt svar är till stor hjälp för mig i mitt arbete.
Att besvara denna enkät är frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande. De data som samlas in genom denna enkät kommer att behandlas konfidentiellt och endast den information du anger i formuläret är tillgängligt för mig.
Genom att genomföra denna undersökning godkänner du att de uppgifter du anger får användas i Marcus Anderssons examensarbete.
 
Skapad med SurveyMesh